PANO »

Вовед >360 Виртуелни тури

360 Виртуелните тури претставуваат спој на повеќе панорамски фотографии споени во една мултимедијална презентација, со чија што помош имате целосен виртуелен приказ на дадената локација

Зошто FlyCam виртуелна презентација ?

  • Целосна презентација на местото на интерес и зголемување на бројот на посетители
  • Зголемена посетаност и гледаност на вашите портали и веб страници
  • Зголемена и полесна продажба на вашите продукти
  • Лесна и едноставна презентација на локали и објекти и зголемување на бројот на клиенти
 

Developed by ID Solution

FlyCam

FlyCam
ИМЕ и Презиме - Професија, стручност
777 288 558, info@flycam.mk