Video »

Вовед > Видео од воздух

Видео од воздух

Ви нудиме можност да брзо, ефикасно и поволно добиете видео снимки од воздух. Спремни за снимање 10 минути по пристигање на локација со можност за летање над секаков терен со многу мал простор потребен за полетување и слетување. Видеото од воздух нудат несекојдневен поглед кон нештата и привлекуваат големо вниманите, а токму вниманието е она за што сите ние се стремиме.

LET YOUR IMAGINATION FLY WITH US...

https://youtu.be/
Loket Loket Loket Loket Loket Loket Loket Loket Loket Loket Loket Loket Loket Loket Loket Loket Loket Loket Loket Loket Loket Loket Loket Loket Loket Loket Loket Loket Loket
 

Developed by ID Solution

FlyCam

FlyCam
ИМЕ и Презиме - Професија, стручност
777 288 558, info@flycam.mk